Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

SURI CRUISE

A ringless Katie Holmes was photographed with her daughter Suri and her mother Kathleen at the Central Park Zoo in New York City on Wednesday (July 11). The enthralled 6-year-old fed the alpacas and the goats – and sweetly shared the food with several other children – as her proud mom and grandma looked on.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου