Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

LENI KLUM and LOU SAMUEL

 Heidi Klum took the kids out for a day of lunch, shopping and the theater in New York City on Saturday (July 14). With the help of her mom Erna – Leni, 8, Johan, 5, Henry, 6, and Lou, 2, all were seen strolling together in the hot humid weather after attending a show at the New World Stages.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου