Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

LENI KLUM

Seal picked up his children, Leni, Henry, and Johan from outside Heidi Klum’s apartment in New York City on Thursday (July 19). The singer literally swept them off their feet and into the car. All the kids looked pleased to see him.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου