Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

LEVI ALVES MCCONAUGHEY

 Camila Alves took Levi and Vida to the Central Park Zoo in New York City on Thursday (June 28). The kids looked interested peering into the glass cage holding the polar bears. After the zoo she took them to Toys “R” Us.

Later, Matthew McConaughey and his wife Camila took their kids to see The Lion King.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου