Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

SURI CRUISE

Katie Holmes took Suri  to look at puppies in New York City on Saturday (July 14). The pair – along with their friends  – walked straight past protestors and into Citipup.
 According to the NY Daily News – Suri became sad when mom put her foot down from buying a pooch.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου