Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi Watts gets into character with her co-star Cas Anvar on the set of their upcoming film Diana on Friday (July 6).
The 43-year-old actress is playing Princess Diana in the film, which reportedly relates the story of the last two years of Di‘s life as told by her bodyguard Ken Wharfe.
Her two sons Samuel and Alexander were with her.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου