Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

FLYNN BLOOM

Model mom Miranda Kerr was seen leaving her New York City apartment with 18-month-old son Flynn on Thursday (July 19). The pair were lated pictured at JFK International Airport checking in for a departing flight.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου