Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

SHILOH JOLIE PITT

Angelina Jolie waves hello as she, Pax, Zahara, and Shiloh hit the tarmac on Saturday (July 7) in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου