Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi Watts and Liev Schreiber were photographed with their boys Sasha, nearly 5, and Kai, 3, in St. Tropez, France on Sunday (July 15). While strolling with their sons, the handsome couple got swept up and shared a kiss in the romantic vacation hotspot.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου