Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

SURI CRUISE


Katie Holmes and her daughter Suri stick close together as the mommy-daughter duo takes a rainy stroll on Friday (July 20) in New York City.
The 33-year-old actress, who recently announced her imminent return to Broadway, and her 6-year-old little one kept dry under umbrellas.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου