Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

SURI CRUISE

Katie Holmes and Suri Cruise were spotted at the airport in NYC after a weekend getaway to Katie’s hometown of Toledo, Ohio! During their trip, they spent time with Katie’s parents and also shopped at a local mall before swimming at a country club pool (July 21).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου