Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

SHILOH JOLIE PITT

Angelina Jolie holds tight to her little one Zahara as they get ready to board a plane on Sunday (July 8) in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.Joining Angelina and Zahara at the airport were siblings Pax and Shiloh.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου