Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

SURI CRUISE


Katie Holmes treated her daughter Suri to a fun-filled day in the big city yesterday (July 5).
The pretty pair met with friends for a trip to New York’s Children’s Museum of Art in the morning, later heading to Alice’s Tea Cup for a bite to eat.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου