Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

SURI CRUISE

Six-year-old Suri Cruise found a way to have some fun on the walk home from school in New York City today, leaping over sidewalk puddles as her mom Katie Holmes looked on (November 12).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου