Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

MILO LANGDON

Liv Tyler walked with her son Milo and his friends from school in New York City on Friday (December 14). The actress walked with the group to their home. It was also Milo’s 8th birthday!
Dad Royston Langdon greeted them outside their townhouse. Liv also was seen giving her ex-husband a kiss hello.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου