Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

LOLA SHEEN

Denise Richards took Eloise, 1, and Lola, 7, to a park in Los Angeles, Calif. on Friday (December 14). Lola helped mom put her young sister in the swing. Denise was all smiles and even took photos.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου