Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

SAMUEL KAI SCHREIBER

Actor Liev Schreiber was sporting a freshly clean-shaven look today as he cycled through New York City with his youngest son Kai (December 11).
Both Shreiber boys were bundled up against the winter chill, with Kai chomping on an apple as his dad did the work of biking them through the city streets.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου