Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

SURI CRUISE

Katie Holmes took Suri for a playdate in New York City on Friday (December 14).
Wearing an animal print coat and green velvet Mary Jane shoes – the 6-year-old hid her face into her mom as she was carried into their apartment building. Katie even carried in Suri’s friend too.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου