Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

SAMUEL KAI SCHREIBER

Actors Liev Schreiber and Naomi Watts walked hand-in-hand with their 5-year-old son Sasha after school in New York City on Friday (December 14). Later joined by their 4-year-old son Kai, the Watts-Schreibers were seen catching a cab on a chilly NYC afternoon.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου