Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

HONOR WARREN

Cash Warren – hubby of actress Jessica Alba – was spotted carrying his oldest daughter, 4-year-old Honor, as the couple made their way to a salon in West Hollywood, Calif. on Wednesday (December 19).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου