Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi Watts and her partner Liev Schreiber head to the car with their adorable sons Sasha and Samuel after visiting a friend on Sunday (January 20) in Brentwood, Calif.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου