Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

LENI KLUM and LOU SAMUEL

Heidi Klum walks hand-in-hand with her daughter Leni as her boyfriend Martin Kirsten and younger daughter Lou all head into the grocery store on Sunday (December 30) in Brentwood, Calif.
The 39-year-old Project Runway host letLeni help pick out veggies while Lousigned for her mom at the checkout counter.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου