Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

SERAPHINA AFFLECK

Seraphina Affleck has been keeping active with her mom Jennifer Garner.
On Saturday (November 10) she went shopping with Jennifer and her 8-month-old brother Samuel. She wore her soccer medal and played with a balloon in the store.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου