Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

SERAPHINA AFFLECK

High-profile couple Ben Affleck and Jennifer Garner were photographed with their two daughters – Violet, nearly 7, and Seraphina, nearly 4 – at the Brentwood Country Mart in Brentwood, Calif. on Sunday (November 11). Jen was seen getting groceries while the girls enjoyed a fun pony ride.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου