Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

SAMUEL KAI SCHREIBER

Sexy papa Liev Schreiber took his two young sons for a bike ride on Thursday (November 29). Sasha, 5, was riding shotgun helping his pops navigate their way through the streets of New York City while younger brother Kai, almost 4, was riding on the back seat eating some snacks.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου