Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

KINGSTON ROSSDALE

It looks like rocker papa Gavin Rossdale has his hands full!
The 47-year-old Bush singer was spotted trying to break up a brotherly wrestling session between his two boys Kingston, 6, and 4-year-old Zuma – with the help of the family nanny – on Sunday (November 18) in Culver City, Calif.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου