Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

SURI CRUISE

Katie Holmes picks up her daughter Suri after exiting a taxi cab at a private residence on Sunday (August 19) in New York City.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου