Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

LENI KLUM and LOU SAMUEL

Model mom Heidi Klum with her four kids - daughters Leni, 8, and Lou, 2, and sons Johan, 5, and Henry, 6- were spotted playing at a waterpark in downtown Manhattan (August 10). The Samuel siblings, dressed in their swimsuits, had a blast squirting each other with water guns.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου