Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

LEVI ALVES MCCONAUGHEY

Expectant mama Camila Alves was photographed with her two children – son Levi, 4, and daughter Vida, 2 – in Santa Monica, Calif. on Thursday (August 16). The sweet trio walked hand-in-hand to a doctor’s appointment on the sunny afternoon.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου