Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Liev Schreiber was seen picking up some dry cleaning with Kai in SoHo (September 5).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου