Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi Watts spent Labor Day (September 3) in New York City with her boys Sasha, 5, and Kai, 3. Fresh from her trip to the Venice Film Festival – Watts relished her time with her sons.
Sasha walked along carrying a tree stick while mom had Kai on her back.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου