Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Diana star Naomi Watts was seen hailing a cab alongside her two sons - Sasha, 5, and Kai, 3 – in in New York City on Thursday (September 20). Her blonde boys joined in on the fun as they raised their arms to track-down a taxi in the big city.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου