Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

HONOR WARREN

Jessica Alba and Honor went to Baby2Baby to donate old toys in Los Angeles, Calif. on Tuesday (September 18). Wearing a bold yellow skirt, grey top and white cardigan – the 4-year-old did her duty and helped carry a Bumbo seat into the store.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου