Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Actress Naomi Watts was photographed with her two sons – Sasha, 5, and Kai, 3 – along with her mother Miv and the family dog in New York City on Thursday (September 6).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου