Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

SURI CRUISE

 Six-year-old Suri Cruise took her bike – complete with training wheels, a pink basket and streamers – out for a spin in New York City yesterday (August 18). Mom Katie Holmes kept a close eye on her adorable girl as she navigated the bike bath. This is the first time we’ve seen the soon-to-be grade schooler on a bicycle. Looks like she’s doing great!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου