Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

LEVI ALVES MCCONAUGHEY

Camila Alves and her kids Levi, 4, and Vida, 2, went to the Thousand Oaks Mall in Los Angeles, Calif. on Friday (August 17). It was a successful shopping trip because the family got to take home a puppy! Before getting into the car – they treated themselves to ice cream at Cold Stone Creamery.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου