Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

KINGSTON ROSSDALE

Gwen Stefani and her sons Kingston and Zuma enjoyed some time seaside this weekend, spending the day with family and friends in Newport Beach, California (August 19).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου