Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

SURI CRUISE

Katie Holmes and her daughter Suri looked adorable while skipping through NY's traffic (December 2).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου