Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

SURI CRUISE

Katie Holmes and Suri went ice-skating to City Pond at Bryant Park NYC (November 17).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου