Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

SURI CRUISE

Dawson’s Creek star Katie Holmes and her 6-year-old daughter Suri were seen walking home with friends after school in New York City on Friday (November 9). While Katie mingled with the moms, Suri was dressed for winter weather in a puffy jacket and fluffy white earmuffs.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου