Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

SERAPHINA AFFLECK

Argo star Ben Affleck was photographed with his two daughters – Violet, nearly 7, and Seraphina, nearly 4 – in Santa Monica, Calif. on Wednesday (November 14). The hands-on papa picked up his elder daughter from school on the sunny afternoon.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου