Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

SAMUEL KAI SCHREIBER

Liev Schreiber and Naomi Watts were photographed with their adorable son Kai, nearly 4, in New York City on Wednesday (November 21). Liev was dressed in character for his new film, Fading Gigilo.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου