Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

SAMUEL KAI SCHREIBER

Naomi Watts and her sons Kai and Sasha were seen walking in New York City’s Tribeca neighborhood on Monday (November 26).
Kai, almost 4, had his jacket open while Sasha, 5, was more bundled up. Perhaps they were doing early Christmas shopping?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου