Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

LENI KLUM and LOU SAMUEL

Heidi Klum and Martin Kristen took Leni, 8, Henry, 7, Lou, 3, and Johan, 6, to The Grove to do some shopping on Wednesday (November 21). They were also joined by Klum’s mother Erna.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου