Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

EVER ANDERSON

Milla Jovovich posted a couple of cute photos of her daughter Ever (November 2) saying: "My tattoo girl! She's scaring me with the amount of temporaries she's got."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου