Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

EVER ANDERSON

Milla Jovovich attented the opening of the exhibition "Architecture of Gorky Park Melnikova to prohibition " in  Culture Park , Moscu, Rusia (October 19). At one point she was talking to her daughter via Skype and Ever said "hi" in Russian.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου