Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

SURI CRUISE

Suri Cruise apparently is adapting quite well to her new school and every day goes with enough enthusiasm to class, that was clear on Thursday (October 18) when she was seen "running to a new day of school".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου