Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Actress Naomi Watts and her partner Liev Schreiber were seen spending a fun-filled and fitness friendly afternoon with their sons Sasha, 5, and 3-year-old Kai in New York City on Thursday (October 18). The boys enjoyed a game of soccer – and some playful rough housing with their papa – before they set off on a family bike ride together.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου