Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

The Ring actress Naomi Watts stepped off the plane at Los Angeles airport on Saturday (October 20). The pretty mama arrived on the west coast with her two sons – Sasha, 5, and Kai, 3.
Holding his mom’s hand and his toy bat throughout the terminal, the blonde-haired Sasha kept his eye on the paps while his younger bro was toted along by his nanny.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου