Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

SAMUEL KAI SCHREIBER

Liev Schreiber had his two boys on board as he headed out for a bike ride in New York City this weekend (September 29). Both in stripes, Kai sat up front while his big brother Sasha took the bike’s back seat. Such gorgeous kids!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου